sambre


sambre
SAMBRE, nomen fluuij, Sabis

Thresor de la langue françoyse. .